Message Board  
Contact Us

Guangzhou Apartments, Houses, Sublets, Rooms

Category
 Lease Term
 Rent

USD per month

Size
Furnished
Bathrooms
Rental type
 Advanced
Sort Rentals

Sep 1

Rent CNY 

Address Chigang Bei Road, Xingang Zhong Roa

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Minimum 1 Year

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Sep 1

Rent CNY 

Address Xingsheng Road, Xing Sheng Hui Food

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Open lease

Furnished Furnished

More Rentals Manager | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 31

Rent USD 

Address Tancun Rd, Tancun Rd

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 31

Rent USD 

Address Da Xue Cheng, Zhongqi 66, Qiuzhen S

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Open lease

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address Arts Market, Arts Market

  Guangzhou, Guangdong

Type Room in House

Size

 More Room Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address 淘金路, Main St

  Guangzhou, Guangdong

Type Room in Dormitory

Size

 More Room Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address 16th Road Xc

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent CNY 

Address Zhujiang New Town, Huacheng Ave

  Guangzhou, Guangdong

Type Room in Apartment

Size

FeesBroker Fee

 More Room Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Yes or No

More Rentals Agent | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address 48th Rd Xgd

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Rental Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Owner | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address S Zhujiang New Town, S Lie De Rd

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

FeesBroker Fee

 More Rental Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Agent | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address N Tianhe Area, N Main St

  Guangzhou, Guangdong

Type Room in Apartment

Size

FeesBroker Fee

 More Room Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Agent | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address N Tianhe, Longkou West Rd

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

FeesBroker Fee

 More Rental Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Furnished

More Rentals Agent | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address 22nd Ave Jianshe, Rd. Huanshidog

  Guangzhou, Guangdong

Type Room in Apartment

Size

 More Room Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Yes or No

More Rentals Manager | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

No Images

Aug 29

Rent USD 

Address E Binjiang Rd, Xiadu Rd

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Sublet Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Yes or No

More Rentals Sublease | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

Aug 29

Rent USD 

Address Tianhe Rd, Tihanhe

  Guangzhou, Guangdong

Type Apartment For Rent

Size

 More Sublet Details

Description Read

Lease Vacation Rental

Furnished Yes or No

More Rentals Sublease | Similar

Reviews   Write

Group Mail?

X
Select Currency

X

X
X
X